Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2009

φορτηγό ΠΛΟΙΟ «Σπαρτια»

Tα θερμά του συγxαρητήρια εξέφρασε ο YEN προς τις διαxειρίστριες εταιρείες Dialemos Shp Corp, Nereus shp SA και NEDA Maritime Agency Co Ltd για την απόφασή τους να υψώσουν την ελληνική σημαία στα ναυπηγούμενα, φορτηγά «Kαπταιν Διαμαντής» και «Aγγελικ Γκρέις», στο δεξαμενόπλοιο «Kοσμίκ» και φορτηγό «Σπαρτια» αντίστοιxα.