Σάββατο, 7 Ιουνίου 2008

«Του
θυγάτηρ
δύστηνον
οδυρόμενον
κατερύκει. Αιεί
δε
μαλακοίσι
αι
μυλίοισι
λόγοισι
θελγει ,όπως
Ιθακης
επιλησεται .

Αυτάρ
Οδυσσεύς
ιέμενος
και
καπνόν
ανωθρόσκοντα
νοήσαι
ης
γαίης
θανέειν
ιμείρεται»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕ ΣΟΥΠΙΕΣ ΣΠΑΝΑΚΙ....

ΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕ ΣΟΥΠΙΕΣ ΣΠΑΝΑΚΙ....  Με το φίλο μου το Σπύρο Σ γνωριστήκαμε στο πρώτο έτος της Νομικής Θεσσαλονίκης . Γιός δικηγόρου ε...